Millî değerlere, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık

 • Dürüstlük
 • üvenilirlik
 • Saygınlık
 • Şeffaflık
 • Gönüllülük
 • Yüksek sorumluluk duygusu
 • Üstün hizmet ve kalite politikası anlayışı
 • Hukuka uygunluk

 

TEMEL İLKELER;

 • Türk folkloru adına yaptığımız çalışmalarda dürüst hizmet anlayışı içerisinde bulunmak.
 •  Kültürümüz için yapılan her türlü çalışmada, halk oyunlarımızın ve halk müziğimizin daha ileriye gitmesi için yapılan bütün girişimlerde, seviyeli çalışmaların içerisinde yer almak.
 • Türk kültür değerlerini ve özellikle halk oyunlarını siyasi birtakım ideolojilere alet etmemek ve edilmesine engel olmak.
 • Atalarımızın mirası kültür değerlerimizin amacından farklı kullanılmalarını engellemek.

Folklorumuzun ve halk oyunlarımızın maddi ve kişisel çıkarları ön planda tutan kişiler tarafından yanlış ve amacından uzak kullanılmalarını engellemek; halk kültürünü rant kapısı yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların karşısında olmak.