KURULUŞ TARİHÇEMİZ;

 

1988 yılında kurulan Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği, Eylül 2000 tarihinden itibaren adını Gençlik Kulübü olarak değiştirmiştir. Daha sonraki dönemde halk kültürüne hizmette gerek anlayış ve gerekse çalışma statüsü bakımından yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulması sonucu ismi, Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik ve Spor Kulübü yapılarak çok daha kapsayıcı bir hale getirilmiştir. Halk kültürünün tarihsel derinliği ve zenginliği dikkate alınarak araştırma, inceleme, tanıtma ve geleceğe aktarma açısından faaliyet alanını genişletmek amacıyla 2004 yılından itibaren hizmet alanı genişletilerek Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı kurulmuştur. Kurucu Başkanımız, halen Motif Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sanayici – İşadamı M. Zeki BAYKAL’dır.

 

Motif Vakfı, Türk folklorunun ve dolayısıyla halk oyunlarının tarihsel derinliği ve zenginliği dikkate alınarak bu değerlerin içeriğini oluşturan konularda çalışmalar yapmayı hedeflemiştir. Özellikle günümüzde globalleşen dünyada, gelişen teknoloji ve dünyanın bilgi toplumu olma yolunda attığı adımlar göz önünde bulundurulduğunda, insanlığı âdeta yöneten ve yönlendiren teknolojik gelişimin kültürel değerler üzerindeki olumsuz etkisini görüp de müdahale etmemek mümkün değildir. Bu düşüncelerden hareketle Motif Vakfı’nın halk kültürüne hizmet çerçevesindeki faaliyet alanlarını, çalışma konularını ve geleceğe dönük hedeflerini belirleme gayreti içerisinde olduk. Motif Vakfı’nı kurduğumuz günden bugüne bizlerin yanında yer alan kişilerin yürekleri ve alın terleri ile yürüttüğümüz faaliyetler, ulusal ve uluslararası anlamda amacına ulaşmış ve geleceğe yön vermiştir.
Ülkemizin örf, âdet, gelenek ve görenekleri ile Türk halk oyunlarını bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmak, incelemek, değerlendirmek, yaşatmak, sergilemek, bu oyunların tanıtımını sağlamak ve bu oyunlarla ilgili eğitim vermek Motif Vakfı’nın öncelikli amacıdır. Bu fikir ve düşünceden hareket eden Motif Vakfı, Türk milletinden aldığı destek ve güç ile çalışmalarına bu yönde hız vermiş, kuşaktan kuşağa uzanan kültür yolunda teminatımız olan gençlerle omuz omuza, el ele bir köprü oluşturabilme düşüncesiyle faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

Bu anlayışla Türk halk kültürünün yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasında ve sevdirilmesinde çaba gösteren vakfımız, kültürel değerleri bilimsel ortamlarda ele alıp bu kültür ögelerinin yozlaşmasını önlemeyi amaç edinerek Türk folklorunun bilinen tüm alanlarında faaliyet göstermektir. Motif Vakfı, konularında uzman ve deneyimli öğretici kadrosu ile gençlere dünyanın kültür incisi olan ülkemizin farklı karakteristik yapılara sahip halk oyunlarını en doğru ve otantik şekilleriyle öğretmek, geçmişten günümüze gelen bu değerli hazineyi yaşatıp yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda bünyesinde yer verdiği halk kültürüne yönelik çalışmalarını akademik platforma taşıyarak uluslararası nitelik kazandırılan bu faaliyetlerin geleneksel hâle getirilmesini de en önemli temel amaçlarından biri saymaktadır.

 

Gelecekle ilgili planlarına hız kesmeden yenilerini eklemeye devam eden Motif Vakfı, tarihinden aldığı birikimi bugününe taşımış ve geleceğine taşımaya da gayret edecektir. Her faaliyetinde beslendiği halk kültürü kaynağını özünden kopmadan bugüne getiren büyüklerinin emeğine saygı duyarak ve aynı kültürü bugünün çocukları, yarının büyüklerine aktarmanın da getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak attığı her adımda bir sonrakini düşünecek, bir sonrakinde ise bir öncekinden feyiz alacaktır.

 

MOTİF VAKFI YÖNETİM KURULU

 

1-M. Zeki BAYKAL – Mütevelli Heyet Başkanı

2-Prof. Dr. Ömür CEYLAN – Mütevelli Heyet Başkan Vekili

3-Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU - Mütevelli Heyet Başkan Vekili

4-Prof. Dr. Mehmet AÇA - Mütevelli Heyet Başkan Vekili

5-Prof. Dr. Aynur KOÇAK – Yönetim Kurulu Üyesi

6-Prof. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN - Yönetim Kurulu Üyesi

7-Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ - Yönetim Kurulu Üyesi

8-Prof. Dr. Abdulselam ARVAS - Yönetim Kurulu Üyesi

9-Prof. Dr. Müge AKTAN YILMAZ - Yönetim Kurulu Üyesi

10-Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi

11-Prof. Dr. Mehmet EROL - Yönetim Kurulu Üyesi

12- Prof. Dr. Nuran MUANHERİ - Yönetim Kurulu Üyesi

13- Prof. Dr. Galina MİŞKİNİENE - Yönetim Kurulu Üyesi