Yayıncı

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı (The Motif Foundation of Folklore Education)

Dervişali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No: 361 - 34087 Fatih/İstanbul

+90 212 531 61 68

www.motifvakfi.com.tr

info@motifvakfi.com.tr

 

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, halkbilimi, antropoloji, etnoloji, kültür sosyolojisi, dinler tarihi, müzikoloji, halk dansları, el sanatları gibi kültür bilimleri ile ilgili bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri yazıları gibi çalışmalara yer veren; “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmenin dışında, DOAJ (Directory of Open Access Journal), EBSCOHost, ERIHPLUS (European Reference Index For The Humanities And Social Sciences), CEEOL (Centrel And Eastern Eurepean Open Library), MLA (Modern Language Association) gibi ulusal ve uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.