Motif Vakfı ve Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile düzenlenen Anadolu Kültür Şölenleri de sergilenen halk oyunları gösterileri ile her yıl binlerce insana hitap etmektedir. Şölenlerin halka açık ve ücretsiz düzenlenmesi, halkın katılımını arttırmıştır. Her şölen bitiminde halk tarafından ayakta alkışlanmak ise Motif Vakfı’nı daha iyisini yapmaya yönlendirmiştir. Her yıl seyirci sayısı hızlı bir ivmeyle artmış, bununla beraber şölende sahne alan halk oyuncusu gençlerimizin sayısında da bir artış görülmüştür. Farklı memleketlerden, farklı yöresel kültürlerden gelen, gelir ve eğitim seviyesine dair bir ayırıma tabi tutulmayan gençler, aynı ekiplerde omuz omuza yer almışlardır. Bu açıdan bakıldığında Motif Vakfı’nın hitap ettiği halk kitlesinin genişliği ortaya çıkmaktadır.


Türk halkının kültürel gelişiminde önemli bir yere sahip olan halk oyunlarını koruma, yaşatma ve geleceğe aktarma gayesiyle kurulmuş olan Motif Vakfı, kurulduğu günden bu yana ortalama 20.000 gencimize halk oyunlarını her yönüyle öğretmeye çalışmıştır. Bu sayının her yıl hızla artıyor olması da Motif Vakfı’nın amacına ulaşması yolunda atılan önemli bir adımdır. Popüler kültürün öz kültürümüzü tehdit etmeye başladığı bir dönemde, genç neslin halk kültürüne hizmet edebilmesi, kendi kültürlerinin farkına varabilmesi adına varlığını sürdüren Motif Vakfı, asli faaliyeti olarak gördüğü halk oyunlarını her zaman öğretmeye, yaşatmaya ve gelecek nesillere özünden hiçbir şey kaybetmeden aktarmaya devam edecektir.